Valt schoonmaak onder de vitale sectoren?

Schoonmaakwerkzaamheden zijn vaak ondersteunend aan de vitale sectoren. Goed schoonmaken helpt bij het beperken van verspreiding van het Coron-virus. Denk aan schoonmaak in zorginstellingen, voedselverwerkingsfabrieken en openbaar vervoer. Wij zijn trots op het werk van onze medewerkers en ondersteunen hen, zodat zij veilig hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. 

Nemen jullie extra veiligheidsmaatregelen bij de werkzaamheden?

Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast informeren we onze medewerkers dagelijks over wat we van hen verwachten, hoe zij veilig kunnen werken en waarmee we hen kunnen helpen met betrekking tot het organiseren van opvang, et cetera. Dit doen we zowel digitaal als met fysieke communicatiemiddelen, in diverse talen, zodat we al onze medewerkers bereiken en zij ook weten bij wie zij terecht kunnen met vragen. Ten slotte hebben we een speciaal telefoonnummer en e-mailadres ingericht, waar medewerkers praktische vragen met betrekking tot hun werkzaamheden kunnen stellen. Denk aan toepassing van schoonmaakproducten en veilige werkwijzen.

Als ik zelf als bedrijf geen ‘vitale sector’ ben, komen jullie schoonmakers dan schoonmaken?

Ja. Zo lang binnen uw bedrijf geen besmettingsrisico aanwezig is en onze medewerkers geen ziekteverschijnselen vertonen, wordt er gewerkt.

Als ik besluit om mijn bedrijf te sluiten, of externen niet langer toe te laten, kan ik dan vragen dat jullie de reguliere werkzaamheden niet meer komen uitvoeren?

We begrijpen dat u door de huidige omstandigheden lastige beslissingen moet nemen. Wij willen en kunnen de met u afgesproken werkzaamheden in de meeste gevallen nog steeds uitvoeren en zijn ook onverminderd bereid om de afspraken na te komen. We vertrouwen erop dat voor u hetzelfde geldt. Mocht u desondanks toch de beslissing nemen uw bedrijf te sluiten of ons niet meer toe te laten, dan verzoeken wij u om ons tijdige kenbaar te maken wanneer wij onze werkzaamheden weer mogen hervatten. Zodra wij een dergelijk bericht hebben ontvangen en wij weer in de gelegenheid worden gesteld onze afspraken na te komen, nemen wij over het hervatten van onze werkzaamheden contact met u op.

Is het mogelijk om extra schoonmaakdiensten (frequentie) aan te vragen? Of om extra werk toe te voegen aan bestaande diensten (langere diensten)?

Ja, natuurlijk kunt u vragen om extra werk. Wij kunnen niet altijd garanderen dat dit lukt: door de combinatie van ziekmeldingen bij onze medewerkers én een grotere vraag, is verantwoord omgaan met de beschikbare capaciteit cruciaal. Wij rekenen op uw begrip, zodat de vitale sectoren kunnen rekenen op onze dienstverlening.

Desinfecteren schoonmakers nu standaard tijdens het schoonmaken?

Voor desinfectie gelden specifieke, strenge protocollen. In omgevingen (zoals kantoren) waar normaal gesproken niet wordt gedesinfecteerd, wordt nu ook niet gedesinfecteerd. Reguliere schoonmaak (met microvezeldoeken) verwijdert in de meeste gevallen al meer dan 99,9% van alle bacteriën op oppervlakken. Het toepassen van een oppervlakte-desinfectiemiddel (zoals een spray) doodt bacteriën en virussen, maar slechts tot het eerstvolgende besmettingsmoment. Een virus als corona is inactief na 12 uur aanwezigheid op een oppervlak. In een regulier kantoor waarin niet wordt gewerkt na bijvoorbeeld 18.00 uur is dit virus inactief voordat de volgende dag medewerkers weer komen werken. Daarom voeren we liever geen extra desinfectie in en bewaren deze middelen – voor zover nog verkrijgbaar – liever voor toepassing bij onze klanten in de zorgsector.

De vaste schoonmaker(s) die bij ons werkt is ziek. Wat nu?

Het aantal ziekmeldingen in Nederland stijgt snel; ook bij ons. Wij ondersteunen onze medewerkers zo goed mogelijk, zodat zij hun werk kunnen blijven uitvoeren. Wij beschikken over een flexpool van medewerkers die soms op een locatie niet meer terecht kunnen, maar die we wel kunnen inzetten op andere plekken. Het kan dus zijn dat u een ander gezicht ziet dan u gewend bent; we doen ons uiterste best om onze bezetting op peil te houden.

Deel dit artikel: