waar wij voor staan

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Wij als Ondernemingsraad (OR) zijn de democratisch gekozen spreekbuis van de medewerkers; waarbij de directie belangrijke besluiten eerst aan de OR voorlegt en zo mogelijk rekening houdt met ons commentaar, onze opmerkingen en/of verlangens.

Wij als OR op onze beurt moeten goed overleggen met de directie, maar ook goed contact onderhouden met de collega’s. Als OR kunnen we zelf met voorstellen komen (bij voorkeur gedragen door de collega’s). Bijvoorbeeld over verbeteringen in het bedrijf.  

Formele bevoegdheden hebben we als OR in de volgende zaken:
- belangrijke bedrijfseconomische kwesties, zoals fusie of reorganisatie
- wijzigingen in personele regelingen, over bijv. andere werktijden
- een nieuw beoordelings- of beloningssysteem
- arbeidsomstandigheden
- ziekteverzuim

Als OR werken we zelfstandig en komen we als OR op vastgestelde tijdstippen bij elkaar.
Daarnaast hebben we, verdeeld over het jaar, ook een aantal vastgestelde overleggen met de directie.

Heb je een vraag voor de OR; wij zijn bereikbaar via ondernemingsraad@stoffelsbleijenberg.nl.